Cảm ơn bạn đã chọn dịch vụ của Purple Digital Agency


Cảm ơn bạn đã chọn dịch vụ
"Chọn dịch vụ - "

Chỉ còn một bước nữa thôi để hoàn tất đăng ký dịch vụ từ Purple
50 - 100 Triệu / Tháng
Gói Basic
Thời gian chiến dịch: 4 tháng trở lên
  • Nội dung Social Media 3-4 Post/ tuần
  • Viết blog 8 bài/tháng
  • Viết bài PR báo 2-4 bài/ tháng
100 - 150 Triệu / Tháng
Gói Pro
Thời gian chiến dịch: 4 tháng trở lên
  • Nội dung Social Media 3-4 Post/ tuần
  • Viết blog 8 bài/tháng
  • Viết bài PR báo 4-8 bài/ tháng
Liên hệ
Gói Tùy Chỉnh
Thời gian chiến dịch: 4 tháng trở lên
  • Phân tích thị trường, đối thủ
  • Lập kế hoạch Digital Marketing
  • Phân tích khách hàng mục tiêu

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận nhu cầu trong thời gian sớm nhất.